Lucyna Stańczak

Lucyna Stańczak | Country Director for Poland, EBRD

„CAG odegrał kluczową rolę w nawiązaniu współpracy pomiędzy Masterlease a instytucjami finansującymi, w tym EBOR. Zespół CAG sprawnie zorganizował cały proces pozyskania finansowania dłużnego co zapewniło Masterlease dodatkowe środki finansowe potrzebne do dalszego dynamicznego rozwoju.“