...BECAUSE EXPERIENCE MATTERS

O FIRMIE

CAG jest prywatną firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych z zakresu bankowości inwestycyjnej dla przedsiębiorców oraz funduszy private equity, w szczególności takich jak fuzje i przejęcia (M&A) oraz pozyskiwanie finansowania na rozwój.

Urszula Woźniak

URSZULA E. WOŹNIAK

  • MBA, FINANCE – Joseph L. Rotman Centre for Management, University of Toronto
  • Chartered Financial Analyst (CFA)
  • ABN AMRO CORPORATE FINANCE – Associate: zaangażowana w różnorodne projekty doradcze. Kluczowy członek zespołu doradzającego przy transakcjach takich jak emisja obligacji zamiennych wartości 40 mln USD dla EMPiK Centrum Investments, filii spółki Eastbridge będącej właścicielem sieci Domów Towarowych Centrum oraz EMPiK; sprzedaż udziałów wartości 21 mln USD w spółce Eastbridge; prywatyzacja Skawiny, wiodącego polskiego producenta materiałów ogniotrwałych; podniesienie kapitału o 20 mln USD w Stoczni Gdynia; oraz sprzedaż działu produktów czekoladowych Wedla za 86 mln USD spółce PepsiCo.
  • CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC), Toronto – Analityk Finansowy, Corporate Development Program
  • CIBC WOOD GUNDY CAPITAL: brała udział w różnorodnych projektach, takich jak wykup wiodącego dziennika przez zarząd, sprzedaż działu spożywczego jednego z głównych producentów żywności i napojów, inwestycje w wyspecjalizowaną firmę farmaceutyczną, spółkę z branży ochrony zdrowia oraz w operatora stadionu hokejowego. Przygotowała wiele raportów na temat trendów i konkurencji w różnych branżach przemysłu. Wykonywała wyceny i przygotowywała memoranda dla komitetu inwestycyjnego.
  • DELTA PLUS: kluczowa osoba w wewnętrznym zespole CIBC, zajmującym się strategicznym projektem wspólnie z McKinsey & Company. Analizowała relację pomiędzy wielkością portfela kredytów detalicznych i hipotecznych a zwiększoną automatyzacją. Zwróciła uwagę na potencjalne błędy w systemie oceny kredytobiorców. Zaprojektowała model finansowy analizujący zmianę konkurencyjności tradycyjnych filii banku po wprowadzeniu usług tele-banking.
  • CIBC WOOD GUNDY’S FINANCIAL CONTROL: zaprojektowała system zarządzania ryzykiem monitorujący transakcje dokonywane w różnych oddziałach banku. Przygotowała raport na temat wprowadzania ulepszeń redukujących koszty operacyjne banku. Koordynowała i nadzorowała sprawozdawczość finansową transakcji pozabilansowych.
  • CIBC CAPITAL MANAGEMENT: dokonała przeglądu ponad 100 spółek zależnych od CIBC i zarekomendowała zamknięcie niektórych z nich. Przeanalizowała alternatywne struktury podatkowe dla zagranicznych filii CIBC. Przebadała kanadyjskie i zagraniczne oddziały CIBC pod kątem adekwatności kapitałowej.