...BECAUSE EXPERIENCE MATTERS

O FIRMIE

CAG jest prywatną firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych z zakresu bankowości inwestycyjnej dla przedsiębiorców oraz funduszy private equity, w szczególności takich jak fuzje i przejęcia (M&A) oraz pozyskiwanie finansowania na rozwój.

EDWARD D. MACDONALD III
EDWARD D. MACDONALD III
 • HARVARD COLLEGE – Ukończył Magna Cum Laude w czerwcu 1987 z A.B. Stosunków Międzynarodowych. Praca dyplomowa na temat amerykańsko-sowieckich stosunków dyplomatycznych. Dwa stypendia Johna Harvarda. Phi Beta Kappa. Harvard Model U.N. Undergraduate Associate – Centrum Spraw Międzynarodowych. Instytut Polityczny. Klub Taekwondo.
 • ABN AMRO CORPORATE FINANCE, Warszawa – Dyrektor: odpowiedzialny za przeprowadzenie szeregu transakcji kapitałowych oraz projektów doradczych, w tym emisji obligacji zamiennych wartości 40 mln USD dla EMPiK Centrum Investments, filii spółki Eastbridge będącej właścicielem sieci Domów Towarowych Centrum oraz EMPiK; sprzedaży udziałów wartości 21 mln USD w spółce Eastbridge; podniesienia kapitału o 20 mln USD a następnie pozyskania kredytu pomostowego wartości 60 mln USD dla spółki Bresnan International Partners (Polska), drugiego pod względem wielkości operatora sieci kablowej w Polsce; podniesienia kapitału o 30 mln USD w Canal+ Polska, polskiej filii największego europejskiego operatora płatnej telewizji; podniesienia kapitału o 5 mln USD w Telewizyjnej Korporacji Inwestycyjnej; sprzedaży udziałów o wartości 24 mln USD w Canal+ Polska polskiemu inwestorowi; sprzedaży udziałów w spółce z branży fotograficznej partnerowi w joint-venture za 17 mln USD; zakupie sieci laboratoriów fotograficznych za 6 mln USD; doradztwa przy tworzeniu joint-venture przez Nuovo Pignone, spółce zależnej od General Electric; oraz doradztwa na rzecz SBS, jednej z największych europejskich grup medialnych, przy próbie przejęcia jednej z polskich komercyjnych stacji telewizyjnych.
 • POLISH AMERICAN ENTERPRISE FUND, Warszawa – Analityk: brał udział w różnorodnych projektach, takich jak zakup, we współpracy z INVESCO, Capital Research International oraz Owens – Illinois, huty szkła “Jarosław”, największego polskiego producenta opakowań szklanych od Skarbu Państwa za 20 mln USD; zakup Pakpolu, polskiej spółki przemysłu opakowań, za 5 mln USD; zaprojektowanie pożyczki zamiennej wartości 6 mln USD dla ITI, jednej z największych prywatnych polskich spółek z branży mediów i rozrywki; oraz udzielenie, wspólnie z OPIC oraz EBOR, pożyczki wartości 5 mln USD spółce Lodom, zarządzającej chłodniami.
 • DONALDSON, LUFKIN & JERNETTE SECURITIES CORPORATION, Nowy Jork i San Francisco – Associate: zaangażowany w przeprowadzenie szeregu transakcji, w tym publicznych i prywatnych emisji instrumentów dłużnych i udziałów, fuzji i wykupów wspomaganych długiem w wielu branżach, takich jak produkcja sprzętu komputerowego i oprogramowania, telekomunikacyjna, samochodowa, dystrybucyjna oraz inwestycji na rynku nieruchomości. Na liście klientów znalazły się spółki takie jak Oracle, DSC Communications, Symantec, Sequoia Systems, RasterOps, JP Industries, Western Investment Real Estate Trust oraz Vestro Foods.
Urszula Woźniak
URSZULA E. WOŹNIAK
 • MBA, FINANCE – Joseph L. Rotman Centre for Management, University of Toronto
 • Chartered Financial Analyst (CFA)
 • ABN AMRO CORPORATE FINANCE – Associate: zaangażowana w różnorodne projekty doradcze. Kluczowy członek zespołu doradzającego przy transakcjach takich jak emisja obligacji zamiennych wartości 40 mln USD dla EMPiK Centrum Investments, filii spółki Eastbridge będącej właścicielem sieci Domów Towarowych Centrum oraz EMPiK; sprzedaż udziałów wartości 21 mln USD w spółce Eastbridge; prywatyzacja Skawiny, wiodącego polskiego producenta materiałów ogniotrwałych; podniesienie kapitału o 20 mln USD w Stoczni Gdynia; oraz sprzedaż działu produktów czekoladowych Wedla za 86 mln USD spółce PepsiCo.
 • CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC), Toronto – Analityk Finansowy, Corporate Development Program
 • CIBC WOOD GUNDY CAPITAL: brała udział w różnorodnych projektach, takich jak wykup wiodącego dziennika przez zarząd, sprzedaż działu spożywczego jednego z głównych producentów żywności i napojów, inwestycje w wyspecjalizowaną firmę farmaceutyczną, spółkę z branży ochrony zdrowia oraz w operatora stadionu hokejowego. Przygotowała wiele raportów na temat trendów i konkurencji w różnych branżach przemysłu. Wykonywała wyceny i przygotowywała memoranda dla komitetu inwestycyjnego.
 • DELTA PLUS: kluczowa osoba w wewnętrznym zespole CIBC, zajmującym się strategicznym projektem wspólnie z McKinsey & Company. Analizowała relację pomiędzy wielkością portfela kredytów detalicznych i hipotecznych a zwiększoną automatyzacją. Zwróciła uwagę na potencjalne błędy w systemie oceny kredytobiorców. Zaprojektowała model finansowy analizujący zmianę konkurencyjności tradycyjnych filii banku po wprowadzeniu usług tele-banking.
 • CIBC WOOD GUNDY’S FINANCIAL CONTROL: zaprojektowała system zarządzania ryzykiem monitorujący transakcje dokonywane w różnych oddziałach banku. Przygotowała raport na temat wprowadzania ulepszeń redukujących koszty operacyjne banku. Koordynowała i nadzorowała sprawozdawczość finansową transakcji pozabilansowych.
 • CIBC CAPITAL MANAGEMENT: dokonała przeglądu ponad 100 spółek zależnych od CIBC i zarekomendowała zamknięcie niektórych z nich. Przeanalizowała alternatywne struktury podatkowe dla zagranicznych filii CIBC. Przebadała kanadyjskie i zagraniczne oddziały CIBC pod kątem adekwatności kapitałowej.